Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

26 март 2017: Парламентарни избори 2017 г.

Дата: 26 март 2017 г.

Час: 07.00 – 20.00 ч.

Място: Посолство на Република България в Румъния, Букурещ, ул. „Рабат“ № 5

С указ на Президента на Републиката № 59 от 24.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., бяха насрочени избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).
В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.