Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Търговско-икономически отношения

Двустранните търговско-икономически отношения между Република България и Румъния през последните години бележат траен и устойчив ръст. Според официалните статистически данни, оповестени от Министерството на икономиката стокообменът между двете страни за 2015 г. възлиза на 3,68 млрд. евро, от които износ – 1,89 млрд. евро и внос 1,79 млрд. евро. В сравнение с 2014 г. стокообменът се е увеличил с 4,1%. Износът бележи ръст с 8,2%, а вносът с 0,22%.

Сред водещите стоки, които изнася Република България за Румъния през 2015 г. са трактори (97,20 млн. евро), железни пръти (81,82 млн. евро), машини и устройства за събиране на реколта (72,04 млн. евро), нефтени масла и масла от битуминозни минерали (63,94 млн. евро) и други.

Водещи стоки във вноса за 2015 г. са нефтени масла и масла от битуминозни минерали (219,05 млн. евро), отпадъци и отломки от мед (66,93 млн. евро), нефтен газ и други газообразни въглеводороди (61,01 млн. евро), пневматични гуми от каучук (49,30 млн. евро), пътнически автомобили (39,42 млн. евро) и други.

През 2015 г. румънските инвестиции в България бележат спад с 6,5%.

Към октомври 2015 г. в Румъния има регистрирани 477 търговски дружества с чуждестранен капитал, като от тях 12 компании са с българско участие (2.52 %). Най-много са регистрираните дружества с италианско участие (142). Българското присъствие по брой компании е съизмеримо с това на САЩ, Китай и Великобритания.

Броят на румънските граждани, посетили България с цел туризъм бележи ръст за четвърта поредна година и през 2015 г. възлиза на 986 596 души.