Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

ТЪРГОВСКО ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ИЗНОС – около 1,893 млрд. евро – ръст от 8,3 %
ВНОС – около 1,786 млрд. евро – ръст от 0,2 %
СТОКООБОРОТ – около 3,679 млрд. евро – със около 145 млн. ръст спрямо 2014 г. и с 134 млн. повече от 2011 г.
ТЪРГОВСКО САЛДО – около 107 млн. евро в „+” за България
ИЗНОС 2014 / 2015 – около „+” 145 млн. евро в повече от 2014 г.
ВНОС 2014 / 2015 – около „+” 2 млн. евро
Стокооборотът се явява рекорд в търговско-икономическите отношения между България и Румъния. Рекордът от 2015 г. надминава този от 2011 г. и показва стабилния стокообмен между двете страни. За поредна година, Румъния се явява на 3 – то място, като експортен партньор на България в рамките на ЕС, след Германия и Италия и на 4 –то в света, след Германия, Италия и Турция.
Положителното, в полза на България, е че след един двугодишен период на търговско салдо почти 50 % на 50 %, резултатите за 2015 година сочат, че отново, както през 2011 и 2012 години, България е подобрила експорта си към Румъния и е с положителен баланс.
СТИВ – Букурещ отново благодари на НСИ – България, за доброто и ползотворно сътрудничество.