Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Среща на посланик Т. Чуров с министъра на публичните финанси на Румъния В. Щефан

Сътрудничеството във финансовата сфера между България и Румъния бе предмет на срещата между посланика на Република България в Букурещ Тодор Чуров и министъра на публичните финанси Виорел Щефан. Двете страни оцениха положително влязлата в сила от 1 януари 2017 г. нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, споразумението за сътрудничество между данъчните администрации на двете страни, както и успешното взаимодействие по отношение на движението на стоки с висок фискален риск.

Министър Щефан изрази надежда за продължаване на обмяната на опит и добри практики в рамките на срещите на експертно ниво между Националната агенция за приходите (НАП) и Националната агенция за фискална администрация (ANAF).

Като приоритетни линии за сътрудничество бяха очертани засиленото взаимодействие по въпросите на данъчната администрация, развитието на граничната инфраструктура около р. Дунав и възможностите за подобряване на ефективността на митническите власти по граничните контролно-пропускателни пунктове. Допълнително бяха дискутирани хармонизирането на позициите на двете страни в диалога с европейските структури, както и въпроси, свързани с процеса на присъединяване към Еврозоната.