Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Пътуване в Румъния

При влизане в Румъния от държава извън Европейският съюз могат да бъдат внесени до 40 къса цигари (две кутии) на човек.

При влизане от държава-членка, разрешеното количество е до 800 къса цигари (4 стека).

При влизане с МПС в страната следва задължително да се закупи винетка, срещу предоставен талон на автомобила. Винетки могат да бъдат закупени от съответните пунктове за продажба на ГКПП или бензиностанции в страната.

Особено внимание обръщаме на факта, че винетката следва да покрива целия период на пребиваване на превозното средство на територията на страната. При напускане на Румъния, водачът на превозното средство следва да представи винетка, валидна към момента на преминаването на последния контролен пункт. В случай че такава липсва или е с изтекла валидност, се заплаща такса за ползване на пътната мрежа без винетка, (заплаща се на място), както и глоба.

Водачите на превозните средства следва да обръщат внимание и на валидността на техническия преглед на МПС. Същият е една календарна година от датата, посочена на талона за технически преглед.

Съгласно действащото към момента румънско законодателство, свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на водача може да се отнеме за всяко извършено нарушение. Най-често допусканите от водачите нарушения са движение с превишена скорост, непозволено изпреварване или пресичане на непрекъсната осова линия, неосигуряване на предимство на пешеходците, преминаване на червен сигнал на светофар.

С отнемането на СУМПС се налага наказание „забрана за шофиране на територията на Румъния” за срок от 30 до 90 дни, което влиза в сила след 15 календарни дни от датата на отнемането на СУМПС. При отнемане на СУМПС на водача се издава удостоверение – „dovada”, в което е описано кога е отнето СУМПС и че водачът може да обжалва наложеното му наказание в 15-дневен срок.

За да получи обратно СУМПС, водачът има следните възможности:

  • Да представи нотариално заверена декларация на румънски език, че няма да шофира на територията на Румъния за определения в наказателното постановление срок, срещу която получава обратно СУМПС. Декларацията се представя в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС (или в Бригадата на пътната полиция, когато СУМПС е отнето в  Букурещ) в рамките на15 календарни дни от датата на отнемането.
  • Да обжалва пред Окръжния съд (Judecatoria Judeteana) отнемането на СУМПС в 15-дневен срок. Срещу входящия номер на молбата за обжалване и уверението, представени в Областната дирекция „Пътна полиция”, на територията на която е отнето СУМПС, то се връща на водача.
  • След изтичането на 15-дневния срок СУМПС се изпращат от Областните дирекции „Пътна полиция” в Главна дирекция „Пътна полиция”, откъдето се препращат в консулска служба в посолството на Р България в Букурещ. Посолството ги изпраща в България, където водачът си получава СУМПС от РПУ, откъдето е издадено.

Обръщаме внимание, че шофирането по време на наложена временна забрана за шофиране, се наказва със затвор.

При отнемане на СУМПС в случаите на ПТП и шофиране с изтекли транзитни номера, същата остава в регионалната дирекция на полицията до произнасяне на прокурор по случая. Получава се лично от водача, срещу копие от решението на Прокуратурата, когато няма започнато наказателно производство.