Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

6 ноември 2016: Президентски избори и Референдум 2016 г.

Дата: 6 ноември 2016 г.

Час: 07.00 – 20.00 ч.

Място: Посолство на Република България в Румъния, Букурещ, ул. „Рабат“ № 5

I. Избори за президент и вицепрезидент на България
ΙΙ. Национален референдум с въпроси:
1. „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“,
3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент, имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.
Изборният ден започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч. За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност. Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент, и отделно за референдума в зависимост от своето намерение. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък .