Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Интервю на ръководителя на СТИВ Ивайло Маринов за „Ziarul Financiar“

Интервю на ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси Ивайло Маринов за най-четения румънски икономически ежедневник „Ziarul Financiar“:

ZF: Колко е стокооборотът между България и Румъния?
И.М. През 2017 г. стокооборотът достигна рекордните 4,31 млрд. евро, което е нарастване с 11% в сравнение с 2016 г. Ако разгледаме основните търговски партньори на Република България ще забележим Румъния на трето място след Германия и Италия, което я определя като важен партньор в рамките на ЕС. На румънския пазар са представени множество български компании, сред които и такива с над 2000 служители. Те са позиционирани главно в секторите кредитиране, застраховане и търговия.

ZF: Кои са основните хранителни и нехранителни продукти, които Румъния внася от България?
И.М. През последните години с най-голям дял в износа за Румъния се очертават трактори и машини и устройства за събиране на реколтата, пръти от желязо или от нелегирани стомани, нефтени масла, медикаменти, пшеница и смес от пшеница и ръж. Стойността на износа на България към Румъния е в размер на 2,18 млрд. евро. Продуктите от земеделие и хранителна промишленост съставляват около 9% от общия износ или 188,96 млн. евро.

ZF: Кои са основните хранителни и нехранителни продукти, които Румъния изнася към България?
И. М. Основните хранителни продукти, които изнася Румъния към България са царевица, шоколадови изделия, тестени изделия, семена от слънчоглед, месо и млечни продукти. В износа на нехранителни продукти се забелязва закономерност, която е обусловена и от съответните развити отрасли в Румъния, а именно: петролни продукти, автомобили, части за автомобили, кабели, продукти от желязо, строителни материали, олово, алуминий и продукти от текстилната и шивашка промишленост. Стойността на румънския износ е в размер на 2,13 млрд. евро, което представлява увеличение с 22,7% в сравнение с 2016 г.

ZF: Колко румънски туристи посещават България годишно? 
И. М. През 2017 г. България е посетена от 1 139 189 румънски туристи или с 42 315 души повече отколкото през 2016 г. Нарастването възлиза на 3,9%, което поставя Румъния на второ място по брой туристи посетили България. Данните ясно показват, че румънците освен традиционно предпочитаните черноморски курорти, посещават и зимните Банско, Боровец и Пампорово. За изминалата година се наблюдава и засилен интерес към столицата София и Пловдив.

ZF: Колко български туристи посещават Румъния?
И.М. Според последните данни през 2017 г. 480 980 български туристи са посетили вашата държава. Това представлява нарастване от 13,6% в сравнение с 2016 г. Основно можем да отличим два региона, които привличат туристи от България – столицата Букурещ и област Трансилвания. Силно развитият ловен туризъм привлича все повече българи любители на лова. Бих искал да отбележа, че в последните няколко години нараства интересна към религиозния и поклонническия туризъм от страна на българските граждани и не на последно място все по-големия брой посещения в Делтата на река Дунав.

ZF: Кои земеделски култури преобладават сред българските фермери? Какъв е делът на селското стопанство в БВП? Как е позициониран сектора в сравнение с другите отрасли?
И.М. България е лидер в производството на розово и лавандулово масло. Основните и традиционни отглеждани продукти са зърно и маслодайни култури, плодове, зеленчуци, мед и други. Статистическите данни показват, че селското стопанство формира 3.8% от БВП на страната, което му отделя последно място от отраслите, които имат принос за БВП.

ZF: Колко е средната цена на хектар земеделска земя в България и каква е доходността от рента?
И.М. Средна цена на хектар към момента е около 4360 евро. По отношение на рентата мога да кажа, че средното ниво за страната на хектар е около 225 евро.

ZF:Какви са основните социално-икономически показатели, които България иска да подобри в близко бъдеще?
И.М. По отношение на минималната работна заплата очакванията са през 2020 г. тя да достигне 312 евро. През последните няколко години се наблюдава устойчиво нарастване на БВП, като прогнозата е до 2020 г. да се увеличава реално с 3,2% годишно, достигайки до 57,8 млрд. евро. Безработицата следва на намалее до 6,3%, в същото време инфлацията ще достигне до нива от 1,7% до 1,8%.

ZF: С какви данъци са обложени българските предприемачи?
И.М. България е сред страните с най-ниски данъчни ставки в Европа – 10% корпоративен данък, 0% – за реинвестирана печалба в общини с безработица с над 25% по-висока от средната за страната (203 общини за 2016 г.); 10% данък върху личните доходи; 5% данък върху дивидентите; компютрите, софтуера, новите машини и съоръжения имат 50% годишна амортизация. България се отличава с най-ниските оперативни разходи в ЕС. В България няма практика да се облага оборота на компаниите.

ZF: Колко е средната нетна работна заплата в България?
И.М. Възнагражденията в страната продължават да растат и в края на миналата година средната брутна месечна заплата достига 574,25 евро, което е увеличение с 11% спрямо същия период на 2016 г. Така средното нетно месечно възнаграждение през декември достигна 447,84 евро.“

Интервюто в оригинал може да бъде прочетено на адрес:
http://www.zf.ro/eveniment/ce-au-ei-si-nu-avem-noi-peste-1-milion-de-romani-si-au-facut-concediul-in-bulgaria-in-2017-de-doua-ori-mai-multi-decat-numarul-turistilor-bulgari-care-au-venit-in-romania-17208185