Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

10 октомври 2016: Изложба „Гутенберг и славянският свят“

Дата: 10 октомври – 14 октомври 2016 г.

Час: 17.00 – 20.30 ч.

Място: Факултета по чужди езици и литература – Букурещ, ул. „Питар Мош“ № 7-13, етаж 1

Експозицията „Гутенберг и славянският свят“ се състои от 24 илюстративни табла, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от ХV в. до ХІХ в. и се акцентира на хронологията на българското книгопечатане. Включени са фотоси на редки и ценни кирилски печатни книги от фондовете на: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, Националния исторически музей в София, Църковноисторическия и архивен институт в София, Историческия музей в Самоков и Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.