Посолство на България в Румъния
+40 21 230 2150   embassy.bucharest@mfa.bg
+40 21 230 76 54 гр. Букурещ, ул. “Рабат” № 5
Консулска служба
+40 21 318 7978   consular.bucharest@mfa.bg
+40 21 318 7979 гр. Букурещ, ул. “Василе Ласкар” № 32

Заверки и легализации

Консулската служба в Букурещ може да извършва заверки на подписи и легализации на преводи.

Заверки
Заверяват се подписи върху документи на български език, които трябва да произведат действието си в България. За целта гражданинът, който иска да му бъде заверен подписът, трябва да се яви лично в Консулската служба с валиден документ за самоличност и да се подпише пред консула. В документа за заверяване трябва да е посочен същият документ за самоличност.
Ако имате такава необходимост, свържете се предварително с Консулската служба на телефон +40 21 3187978, за да си уговорите среща с консула.
Цената на услугата е 15 евро за всеки подпис. За спешна заверка (за същия ден) таксата е 30 евро.
При документи, свързани с разпоредителни сделки с недвижими имоти (например пълномощно за продажба на жилище) се заверява и съдържанието на документа. В този случай е необходимо да представите два оригинални екземпляра от документа, като единият остава в архива на Консулска служба.
Цената на услугата е 60 евро за всеки документ (двата екземпляра). За спешна заверка (за същия ден) таксата е 120 евро.

Легализации
Консулската служба легализира преводи от румънски на български език и от български на румънски език, направени от оторизирани от посолството преводачи. Не е необходима лична среща с консула.
За да проверите кои са оторизираните преводачи, моля, свържете се с Консулска служба на телефон +40 21 3187978.
Цената на услугата е 20 евро на документ при легализация на превод от румънски на български език и 15 евро на документ при легализация на превод от български на румънски език. За бърза услуга – в рамките на същия работен ден, таксата е двойна.
Консулската служба няма отношение към цената на преводаческите услуги.
При необходимост, Консулската служба може да презаверява документи, легализирани от Министерството на външните работи на Република България. Цената на услугата е 15 евро на документ.